بسم الله الرحمن الرحیم خدایا شکرت ! - بهشت ما
X
تبلیغات
زولا
این جا بهشت است محلی برای گفتنی ها
جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1387
خدایا شکرت !

 

شما نظرتون درباره نعمتهایی که خدا بهتون داده چیه ؟! 

هر روز بیشتر از دیروز به این نتیجه می رسم که شکر یکی از هزار نتوانم کرد !  

خدایا بخاطر همه داده ها و نداده هات شکر ! 

شکر که نعمت محبتم آموختی ! و عشق به خلایقت را در دلم برافروختی . 

شکر که نعمت ها بی شمارند - خودت بهتر می دانی ! 

شکر که مرا آموختی هیچ نیستم هیچ ... 

شکر که سرشارم از احساس و درد . شکر که بی درد نشدم . 

شکر که اشک در فراق عاشق ترین و برترین های عالم را با هیچ شادی عوض نمی کنم. 

شکر که در فراز و فرودها تو را دارم - دستم را رها نکن که یداله فوق ایدیهم ... 

شکر که با دنیا و اهلش نا اهل شدم . 

شکر که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم را با خوشایند احدی عوض نخواهم کرد. 

شکر که با دریا - درخت - آب - کوه - گل - پرنده - باد - باران مست می شوم . 

شکر با شادی دوستدارانت شاد و با غمهایشان نارحت می شوم . 

شکر که هنوز زنده ام . و فرصت جبران خطاها هست . 

شکر که هنوز از گناهانم شرمنده می شوم .  

... 

شکر که هنوز شکر می کنم ...