بسم الله الرحمن الرحیم کاش مثل این دو خط موازی ما هم به همین راحتی به هم...! - بهشت ما
X
تبلیغات
زولا
این جا بهشت است محلی برای گفتنی ها
شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1389
کاش مثل این دو خط موازی ما هم به همین راحتی به هم...!

از آن شب چهارشنبه متنفر شده ام!

اینجا را به خاطر داری؟!

از هرچه سنگ هم متنفر شده ام!

کاش هیچ وقت دعایت نکرده بودم!!



اینجا هم همان نزدیکی هاست امیدوارم به خاطر داشته باشی اش!

گفته بودم خیلی دوست دارم از این ها بالا بروم!

اما حالا می گویم که دوست دارم خودم را از بالای همین ها به پایین پرت کنم.

شاید این آخرین نوشته ای باشد که برایت می نویسم.



حوادث را پی گیری کن!